Przejdź do treści

Zwierzyniec

W skład sołectwa wchodzą miejscowości: Główka, Leśnictwo Wilcze Doły i Zwierzyniec. Miejscowość położona jest przy północnej części Jeziora Okonińskiego. Osada wyłoniła się z pustkowia w II połowie XVIII w.

W okresie okupacji na terenie Borów Tucholskich działały aktywnie oddziały partyzanckie. Po wyzwoleniu przez Rosjan, wielu mieszkańców z omawianych osad zostało wywiezionych na Ural, wśród nich znalazł się Franciszek Sójka z Główki i Ignacy Rząska ze Zwierzyńca, który zginał w Dźwińsku. Miejscowość Zwierzyniec jest położona 6 km na zachód od Śliwic.

Ludność tutejsza trudniła się uprawą ziemi i dodatkowo zatrudniała się przy pracach leśnych. W czasach zaboru pruskiego i okresie międzywojennym wielu mieszkańców wymienionych osad wyjeżdżało do pracy do Niemiec, aby za zarobione pieniądze zakupić kawałek ziemi. Na przełomie 1944/1945 r. w leśniczówce na Zwierzyńcu założono niemiecki szpital polowy.

Po wyzwoleniu w 1946 r. w rejonach sołectwa Zwierzyniec operowały lotne szwadrony wchodzące w skład 5 Brygady Wileńskiej pod dowództwem majora Zygmunta Szendzielarza. Punkt zborno - kontaktowy znajdował się u Leona i Marty Łytkowskich na Zwierzyńcu, skąd w swoją ostatnią drogę udała się do Trójmiasta łączniczka i sanitariuszka Danuta Siedzikówna ps. „Inka”, aresztowana i zamordowana przez UB.

W latach powojennych sołtysem sołectwa była: Marta Knapik, Leon Stolarczyk, Józef Rytlewski i Henryka Węsierska. Sołectwo Zwierzyniec zamieszkują 83 osoby.

Strony w dziale: