Przejdź do treści

Okoniny Polskie

Okoniny Polskie położone są nad Jeziorem Okonińskim W pobliżu znajduje się leśnictwo Jeziorna. W 1875 r. wieś została włączona do nowo powstałego powiatu tucholskiego. Wiarygodne źródła podają, że osada powstała na pustkowiu w pierwszej połowie XVIII wieku, a pierwszym osadnikiem był Franek Kot. Mieszkańcy wsi w czasach zaboru pruskiego i w okresie międzywojennym wyjeżdżali na roboty sezonowe do Niemiec. We wrześniu 1944 r. lądował we wsi desant zwiadowców polsko-radzieckich, znany w literaturze pod nazwą „Dziewięciu z Nieba”. 4.12.1944 r. Jagdkommando rozstrzelało w lesie w pobliżu osady Cecylię Kamińską. W rejonie Okonin i leśniczówki Jeziorna w 1946 r. operowały lotne szwadrony należące do 5 Brygady Wileńskiej pod dowództwem majora Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”. We wsi zbudowany został z inicjatywy księdza Erharda Staniszewskiego, kościół filialny pod wezwaniem św. Huberta. Na podkreślenie zasługuje wystrój wewnętrzny obiektu, który nawiązuje do imienia patrona i ma charakter łowiecko-leśny, co dodaje uroku tej budowli sakralnej. Wystrój wnętrza w czynie społecznym wykonali członkowie kół myśliwskich: nr 2 „Przepiórka” w Śliwicach, nr 45 „Wieniec” z Bydgoszczy i nr 102 „Kotlina” z Lipowej. Na koniec grudnia wieś zamieszkiwało 90 mieszkańców.

Strony w dziale: