Przejdź do treści

Laski

Laski położone są 6 km w kierunku południowym od Śliwic nad rzeką Prusiną. Do 1934 r. wieś należała do powiatu świeckiego, a następnie tucholskiego. Osada powstała na pustkowiu w I połowie XVIII w. W 1765 r. zasiedlał osadę Józef Piotrowski z dwoma osadnikami. 27.10. 1944 r. w rejonie Lasek, Zazdrości, Brzeźna, i Starej Rzeki doszło do największej bitwy partyzanckiej na Pomorzu w okresie okupacji. W trakcie wyzwalania tych ziem w lutym 1945 r. na 41 gospodarstw sześć zostało częściowo zniszczonych. Szczególną uwagę przyciąga mała kapliczka, która jest świadectwem żarliwej wiary zamieszkującej wieś społeczności. Pobudowano ją z wdzięczności za szczęśliwie przeżytą wojnę. Poświęcenia dokonał ks. E. Staniszewski w 1946 r. Na dzień 31.12.2017 r. wieś Laski liczyła 92 osoby, zaś Zazdrość 43 mieszkańców.

Strony w dziale: