Przejdź do treści

Byłyczek

Osada położona 4 km na północny wschód od miejscowości Śliwice nad rzeką Prusiną. Na skraju wsi napotykamy przydrożną Bożą Mękę, w której spoczywa część zapisanej historii osady. Pod rokiem 1889 r. Słownik Królestwa Polskiego wspominał o dwóch szybach, prawdopodobnie pozostałości po kopalni srebra. Inną cenną informacją zawartą w słowniku jest wzmianka o kręgach kamiennych, które były pozostałością po tzw. kulturze wielbarskiej. Następnie osada ginie na długi okres w mrokach historii. Tutejsi mieszkańcy oprócz rolnictwa, hodowli, zbieractwa trudnili się smolarstwem, na co wskazują pozostałości po piecu smolnym. Wąskie uliczki tworzą zwartą zabudowę, która jak wspominają najstarsi mieszkańcy jest efektem obrony przed wilkami, których ponoć watahy grasowały i nękały mieszkańców szczególnie w okresie zimowym w dawnych czasach. Do sołectwa Byłyczek należy również Łoboda, której historia sięga XVI w. W 1664 r. działał w osadzie młyn i tartak, który był własnością Wojciecha Mrowinskiego. W 1945 r. wspomniany obiekt przemysłowy przejęło państwo.

Strony w dziale: