Przejdź do treści

Śliwiczki

Śliwiczki położone są przy linii kolejowej Czersk-Laskowice nad rzeką Prusiną, w południowo-wschodniej części śliwickiej polany. Osada powstała w połowie XIV w. dzięki rodzinie Glazów. W 1664 r. ówczesny sołtys wsi Maciej Glaza, posiadał trzy włóki ziemi z prawem dziedzicznym. Użytkował on ponadto młyn, nadany przywilejem Zygmunta III Wazy z 1594 r. W okresie międzywojennym własną kuźnię posiadał Jan Maślankowski. Z powodzeniem w okresie międzywojennym i okresie okupacji prosperował zakład stolarski Franciszka Lipskiego oraz tartak parowy Antoniego Gwizdały. 3.11.1940 r. hitlerowcy aresztowali i bestialsko zamordowali Jana Kawczyńskiego ze Śliwiczek. W czerwcu 1943 r. w pobliżu Lasek policja rozstrzelała piekarza Alfonsa Glazę, zamieszkałego w Śliwiczkach.
Dnia 18.02.1945 r. w czasie wkraczania do Śliwiczek oddziałów radzieckich, hitlerowcy wysadzili w powietrze dom, w którym schroniła się przed działaniami wojennymi duża grupa Polaków. Zamordowani spoczęli na cmentarzu w środku wsi. Pierwszym sołtysem wsi po odzyskaniu niepodległości 1.03.1920 r. został Jan Rozynek, a jego zastępcą Józef Kujawski. W 1934 r. urząd ten pełnił Józef Knypel, zaś obecnie urząd ten piastuje od wielu lat Andrzej Banach. Mieszka tutaj 411 mieszkańców.

Strony w dziale: