Przejdź do treści

Lipowa

Lipowa położona jest przy szosie Czersk-Śliwice. W Lipowej powstała w 1781 r. dzięki zalegającym pokładom piasku kwarcowego, odpowiedniemu drzewostanowi oraz zbiornikom wodnym huta szkła. Rzemieślników i robotników wyznania ewangelickiego sprowadzono z Prus. Na mapie Schröttera wykonanej ok. 1890 r. osadę naniesiono jako Glashütte Loppowo. Obok osady został założony cmentarz ewangelicki oraz wybudowano niewielką drewnianą kaplicę. Grzebano na nim m. in. robotników, którzy zginęli w wypadkach oraz dzieci. Większość do dzisiaj zachowanych grobów pochodzi z II połowy XIX w. i początków XX. Na cmentarzu pochowane są szczątki królewskiego leśniczego Marcina Hempla, przedstawicieli rodziny Krüger (zarządców manufaktury), szklarzy: Jana Friese, Karola Greinerta, Wilhelma Brauera, restauratora Teodora Bluhm. W 1885 r. w Lipowej mieszkało 88 ewangelików i tylko 19 katolików. W czasie okupacji w miejscowości Lipowa istniał obóz pracy dla kobiet rosyjskich, które zatrudnione były przy konserwacji linii kolejowych i dróg.

Po II wojnie światowej w pobliżu wsi znajdował się bunkier grupy partyzanckiej Gussa, która przeprowadziła szereg akcji rekwizycyjnych na terenie Borów Tucholskich. W lipcu 1946 r. w okolicy stacja Lipowa Tucholska doszło do regularnej bitwy pomiędzy oddziałem 5 Brygady Wileńskiej pod dowództwem Olgierda Christy ps. „Leszek” a 2 Samodzielnym Batalionem Operacyjnym KWB. W miejscu potyczki została wzniesiona tablica pamiątkowa upamiętniająca wydarzenie. Sołectwo zamieszkuje 179 mieszkańców.

Strony w dziale: