Przejdź do treści

Lisiny

W skład sołectwa wchodzą miejscowości: Jabłonka, Kamionka i Lisiny. Pierwsza pisana wzmianka o Lisinach pochodzi z 1664 r. Pod koniec XVIII wieku w 1787 r. osada liczyła trzy domy zaś w 1867 mieszkało tutaj 88 osób. Wieś jest gniazdem rodowym rodziny Gwizdała. W okresie międzywojennym życie społeczne osady skupiało się przy tutejszej szkole, którą kierował Wincenty Nalikowski. Obchodzono dzięki niemu uroczyście kolejne rocznice uchwalenia konstytucji 3 Maja oraz odzyskania przez Polskę niepodległości. Kamionka i Jabłonka swoje powstanie na początku XVIII w. zawdzięcza rodowi Wilkowskich. W 1765 r. Kamionkę dzierżył Fabian Wilkowski, zaś Jabłonkę Jerzy Wilkowski. W 1946 r. w Jabłonce pobudowano dzięki zaangażowaniu mieszkanców kapliczkę p.w. Najświętszej Marii Wniebowziętej oraz ustawiono krzyż. Ziemi pod budowę kapliczki użyczyli Franciszek i Weronika Chabowscy. Ciekawostką jest, że pierwszą placówkę biblioteczną w Śliwicach w 1863 r. założył mieszkaniec wsi Kamionka Józef Kałdowski. 6.04. 1936 r. wieś została straszliwie zniszczona przez pożar, który strawił zabudowania 8 gospodarstw wraz z całym dobytkiem, narzędziami rolniczymi, zapasami ziarna siewnego. W rejonie tutejszej leśniczówki operowała w 1946 r. 5 Brygada Wileńska pod dowództwem majora Zygmunta Szendzielarza. W sołectwie Lisiny prężnie działa KGW. W sołectwie na koniec grudnia 2017 r. mieszkały 232 osoby.

Mieszkańcy Jabłonk przy kopaniu torfu
1925r Lesnictwo Kamionka Mlode kobiety z Linska przy sadzeniu mlodnika

Strony w dziale: