DSC0109

Tradycją Stowarzyszenia  Miłośników Koni i Zaprzęgów Konnych „GNIADOSZ” ze Śliwic jest organizacja pożegnania zimy a zarazem powitania wiosny. W tym roku 26 marca Stowarzyszenie zorganizowało spotkanie  nad jeziorem w Starzyskach w gminie Osieczna. W spotkaniu brali udział członkowie stowarzyszenia oraz zaproszeni goście z terenu gminy Osieczna i Czersk.

Przedstawiamy harmonogram zebrań wiejskich zaplanowanych na kolejny tydzień. Tematyką zebrań będą biężące sprawy gminy i sołectwa.

L.p.

Miejscowość

Termin / godz.

Miejsce

14.

15.

Laski

Łąski Piec

3.04.2017/17.00

3.04.2017/19.00

U sołtysa

Świetlica

16.

17.

Lisiny

Lińsk

4.04.2017 /17.00

4.04.2017 /19.00

Świetlica

Remiza OSP

asos

Lokalna Grupa działania Bory Tucholskie we współpracy z Powiatem Tucholskim rozpoczyna realizację projektu „Bory dla Seniora”, w ramach którego osoby w wieku 60+ mają możliwość udziału w bezpłatnym kursie na przewodnika terenowego po Borach Tucholskich. Kurs realizowany od kwietnia do lipca br. będzie obejmował ok. 140 godzin teorii oraz 6 wyjazdów terenowych. Zajęcia teoretyczne będą odbywały się w Tucholi. Uczestnicy kursu nie ponoszą żadnych kosztów. Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.tucholski.pl/news/bory-tucholskie-dla-seniora

DSC 0027

Któż się nie cieszy, gdy nadchodzi wiosna? Wszyscy! Dzieci z przedszkola również. Wczoraj, 21 marca, Przedszkolacy Borowiacy mieli podwójną radość ponieważ mogli uczestniczyć w starym, ludowym obrządku topienia Marzanny oraz obejrzeć "Muzikal o Krakowie". Niecodzienne przedstawienie odbyło się w wykonaniu pracujących w Borowiaczku pań i mam, z aktynie współpracującej Rady Rodziców.

Przedstawiamy harmonogram zebrań wiejskich zaplanowanych na kolejny tydzień. Tematyką zebrań będą biężące sprawy gminy i sołectwa.

L.p.

Miejscowość

Termin / godz.

Miejsce

9.

Śliwice

27.03.2017/18.00

GOK

10.

11.

Okoniny

Zwierzyniec

28.03.2017/17.00

28.03.2017/19.00

Świetlica

Świetlica Główka

12.

13.

Lipowa

Krąg

29.03.2017/17.00

29.03.2017/19.00

Świetlica

Świetlica

Dnia 16 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy Śliwice odbyło się spotkanie z okazji Dnia Sołtysa. Z gospodarzami sołectw spotkali się Wójt Gminy Daniel Kożuch, Sekretarz Piotr Spica, Skarbnik Halina Sonik oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Andrzej Urbański. Rozpoczynając spotkanie, Wójt Gminy Śliwice złożył życzenia z okazji Dnia Sołtysa i podziękował wszystkim przybyłym za udaną współpracę z władzami samorządowymi, za trud i wysiłek włożony na rzecz rozwoju sołectw, a także widoczne efekty tych działań.
Następnie wręczył listy gratulacyjne w imieniu Wojewody Kujawsko — Pomorskiego Pana Mikołaja Bogdanowicza, swoim i Przewodniczącego Rady Gminy życząc dalszej dobrej współpracy z mieszkańcami, realizacji pomysłów w działalności sołeckiej oraz zadowolenia z pełnienia tak zaszczytnej funkcji.