W dniu 15 czerwca 2018r. w Urzędzie Gminy w Śliwicach odbyło się spotkanie Wójta Gminy Śliwice z najlepszymi absolwentkami oddziałów gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata E. Staniszewskiego w Śliwicach. Wójt Gminy Śliwice – Daniel Kożuch złożył gratulacje i podziękowania uczennicom oraz wręczył listy gratulacyjne i upominki. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i zakończyło się wspólną fotografią.

Wójt Gminy Śliwice zaprasza na spotkanie podsumowujące dotychczasowe działania w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania na montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz wymiany kotłów grzewczych na opalane biomasą (pellet) w budynkach mieszkańców. Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej dystrybuowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas spotkania omówione zostaną aspekty techniczne wykonania takich instalacji, mechanizm rozliczania mieszkańców z zakładem energetycznym oraz warunki uczestnictwa w programie.
Zapraszamy osoby które zgłosiły się do programu oraz osoby które jeszcze nie złożyły wniosku, a chciałyby uczestniczyć w programie – liczba miejsc ograniczona.

Termin i miejsce spotkania informacyjnego: Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach, Środa, 20.06.2018 r., godzina 20:00

Dodatkowych informacji udzielą pracownicy firmy GlobalECO, Infolinia : 58 746 99 00 oraz 502 757 001

Piesek ma ona ok. 3-4 lata, jest dość posłuszny, sam wchodzi do kojca, przychodzi na żądanie. Dobrze czuje się w towarzystwie ludzi, choć widać, że ma za sobą jakieś przeżycia. Z początku jest trochę nieufna, ale nie pokazuje zębów, potrzebuje trochę czasu, żeby się przyzwyczaić.

maxi 20180531 1257050

Zapraszamy na program w Borach i na Krajnie. Emisja w TVP Bydgoszcz już dzisiaj 12 czerwca 2018 r. o godz. 19.15. Powtórka 13.06.2018 o godz. 19.45 oraz 16.06.2018 o godz. 10.15. W programie relacja dot. otwarcia Przedszkola Samorządowego Borowiaczek oraz relacja z Festiwalu Orkiestr Dętych.

Wójt Gminy Śliwice podpisał umowę o dofinansowanie zadania polegającego na "Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm na istniejącej nawierzchni gruntowej do długości 0,550 km w obrębie geodezyjnym: Laski dz. Nr 55, 57, 59/1, 211, 230/1.

W zadam zadania zostanie wykonany asfalt o szer. 3,5 m i długości ponad 500m. Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 99 tys. zł  z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej. Uroczyste wręczenie umów odbyło się 6 czerwca w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

lgdkpkdLokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” zaprasza osoby z branży turystycznej do udziału w szkoleniach z zakresu znajomości atrakcji turystycznych na terenie Powiatu Tucholskiego.  Szkolenia odbywać się będą w formie dwóch jednodniowych wyjazdów studyjnych.

„Borowiaczek”, bo przecież tak wszyscy nazywamy nasze Samorządowe Przedszkole w Śliwicach, jest już na nowo otwarty. Od 4 czerwca wszystkie grupy i panie są nareszcie razem:
Kilka słów historii: Budynek przedszkola w obecnym miejscu został oddany do użytku, 41 lat temu, 1 września 1977 roku. Do lat dziewięćdziesiątych funkcjonował jako Przedszkole Państwowe, później jako Przedszkole Samorządowe Gminy Śliwice. W 2002 roku nadano przedszkolu oficjalnie nazwę „Borowiaczek”, która mówi o głównej idei tego miejsca. Od tego roku rozpoczęła się realizacja własnego autorskiego programu edukacji regionalnej „Jak pokochać Bory Tucholskie”. Regionalizm to duma ze swojego miejsca na ziemi, to pamięć o przodkach, to kontynuowanie tradycji, obrzędów i folkloru borowiackiej kultury. Wszyscy w Gminie Śliwice i nie tylko, a nawet w niektórych rejonach Polski, widzą, że „Borowiaczek” jest szczególnie znany z realizowanej edukacji regionalnej.