Przejdź do treści

Miejsca Pamięci Narodowej

Na terenie gminy Śliwice zaewidencjonowanych jest 9 Miejsc Pamięci Narodowej. Opiekuństwo sprawuje młodzież szkolna.
W latach 2008-2009 odnowiono pomniki ofiar wojny znajdujące się na cmentarzu w Śliwicach, a w roku 2010 wykonano remont pomnika w Brzeźnie oraz wykonano nową tablicę ku czci pomordowanych nauczycieli.

 


Grobownictwo Wojenne 


 • Cmentarz wojenny z 1944 r. w Brzeźnie. W wrześniu 1944 istniała w lasach tucholskich partyzantka polska. Należeli do niej bracia Glinieccy. Ktoś zdradził Niemcom nazwiska. Aresztowano też matkę Annę i siostrę Anastazję. Równocześnie też małżeństwo Roberta i Mariannę Gerbatowskich oraz Leona Strelał z Brzeźna. Za popieranie partyzantów dnia 28. IX.1944 cała piątka została w lesie pod wsią Duże Krówno rozstrzelana, a ciała na miejscu kaźni zakopano. Zaraz po wyzwoleniu rodziny pomordowanych dokonały ekshumacji zwłok, które złożono na grobach w specjalnie utworzonym cmentarzyku przy drodze od jeziora Brzeźno do wsi Brzeźno. Dnia 17.II.1945 r. gdy wojska radzieckie nacierały na pozycje niemieckie robotnik leśny Motykowski z Brzeźna prowadził oddział sowiecki leśnymi przesmykami na tyły Niemców. Poległ od kuli niemieckiej nie doczekawszy wyzwolenia.

 

Groby Brzeźno


 • Grób pojedynczy - ofiara okupanta  niemieckiego z 1943 r.  Wesołowski Bolesław został zastrzelony podczas ucieczki w dniu 10.08.1943r. przez policję niemiecką. Zginął za to, że rodzina pomagała partyzantom.

Grób pojedynczy Śliwice


 • Cmentarz wojenny z 1945 r. w Śliwiczkach 16 lutego 1945 ss-mani rozstrzelali nad drogą z Śliwic do Czerska około 174 Żydów , w tym dużo kobiet. Żydów przywieziono transportem z kierunku Grudziądza. Część pędzonych umierała w drodze z wycieńczenia, osłabionych dobijano. Kilka Żydów się uratowało nocną ucieczką do lasu. Po odejściu Niemców ludność miejscowa pochowała zwłoki w wspólnym grobie na miejscowym cmentarzu w Śliwicach. 

Grób masowy z daleka

Grób masowy w Śliwiczkach tabliczka


 • Grób masowy przy drodze z Brzeźna do Osiecznej. W wrześniu 1939r. Niemcy zaaresztowali z rolników w Brzeźnie Warczaka i Glinieckiego. Dorośli ich synowie Warczak Feliks i Bronisław Gliniecki chcieli z większą gromadą młodych swych ojców odbić. Na prośbę swych matek tego nie uczynili. Niebawem obu synów zaaresztowano. Żandarmeria prowadziła całą czwórką do lasu o 500 m obok Brzeźna. Dwaj synowie musieli grób kopać w pewnej chwili dwaj młodzi rzucili się na Niemców i w powstałym zamieszaniu uciekli. Ojców rozstrzelano i zakopano w wykopanych przez synów dole. Dwaj synowie byli później w partyzantce za co rozstrzelano we wrześniu 1944 matkę i siostrę młodego Glinieckiego oraz sąsiadów Leona Strelau i małżeństwo Roberta i Mariannę Gerbatowskich. Prawdopodobnie ktoś zdradził Niemcom nazwiska partyzantów.

Grób masowy przy drodze z Brzeźna do Osiecznej


 • Mogiła zbiorowa ofiar II wojny światowej pochodzenia żydowskiego  16 lutego 1945 ss-mani rozstrzelali nad drogą z Śliwic do Czerska około 174 Żydów , w tym dużo kobiet . Żydów przywieziono transportem z kierunku Grudziądza. Część pędzonych umierała 
  w drodze z wycieńczenia osłabionych dobijano. Kilka żydów się uratowało nocną ucieczką 
  do lasu. Po odejściu Niemców ludność miejscowa pochowała zwłoki w wspólnym grobie 
  na miejscowym cmentarzu w Śliwicach. 
  Grób masowy Śliwice


Miejsca Pamięci Narodowej


 • Tablica pamiątkowa na ścianie budynku byłej Szkoły Podstawowej w Łąskim Piecu,Landowski Władysław – nauczyciel - wraz z innymi mieszkańcami wsi Łąski Piec w dniu 02.11.1939 r. został rozstrzelany w Rudzkim Moście.

Na terenie gminy Śliwice zaewidencjonowanych jest 9 Miejsc Pamięci Narodowej. Opiekuństwo sprawuje młodzież szkolna. W latach 2008-2009 odnowiono pomniki ofiar wojny znajdujące się na cmentarzu w Śliwicach, a w roku 2010 wykonano remont pomnika w Brzeźnie oraz wykonano nową tablicę ku czci pomordowanych nauczycieli. * Tablica pamiątkowa na ścianie budynku byłej Szkoły Podstawowej w Łąskim Piecu Landowski Władysław – nauczyciel - wraz z innymi mieszkańcami wsi Łąski Piec w dniu 02.11.1939 r. został rozstrzelany w Rudzkim Moście.


 • Tablica pamiątkowa na ścianie budynku byłej Szkoły Podstawowej w Okoninach

Tablica pamiątkowa na ścianie budynku byłej Szkoły Podstawowej w Okoninach


 • Tablica Pamiątkowa na zewnętrznej ścianie budynku Szkoły Podstawowej w Śliwicach, Poświęcona nauczycielom gminy Śliwice, którzy zginęli w latach 1939 – 1945.

Tablica Pamiątkowa na zewnętrznej ścianie budynku Szkoły Podstawowej w Śliwicach, Poświęcona nauczycielom gminy Śliwice, którzy zginęli w latach 1939 – 194


 • Pomnik w Lesie na trasie Lipowa-Szlachta W tym miejscu w dniu 21 lipca 1946 roku doszło do potyczki pomiędzy żołnierzami V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej Mjr. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki" a żołnierzami Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.​

pomnik w lesie na trasie lipowa szlachta

Strony w dziale: