Przejdź do treści

Rosochatka

Wieś Rosochatka położona jest 3 km w kierunku zachodnim od Śliwic. Osada powstała na przełomie XVI/XVII w. Swoje powstanie zawdzięcza przyjaznej koniunkturze eksportowej na sprzedaż produktów leśnych. W połowie XVII w. istniała tutaj smolarnia, która trudniła się produkcją smoły i węgla drzewnego. W 1765 r. oprócz produkcji smoły tutejsi mieszkańcy uprawiali ziemię i trudnili się hodowlą owiec. Pierwszymi rodami, które osiadły w osadzie byli: Skwierczowie, Połomowie i Rząskowie. W 1773 r. mieszkało tutaj 27 osób, zaś sto lat później stały tutaj 42 domy zamieszkałe przez 53 rodziny. 8.05.1881 r. prawie połowę wioski strawił pożar. W okresie międzywojennym inicjatorem życia społecznego we wsi był nauczyciel Wincenty Basiński. Chlubne karty historii od momentu swojego powstania w latach 50. XX w. zapisała tutejsza Straż Pożarna. W Rosochatce usytuowane są dwie kapliczki z zabytkowymi świątkami i dwa krzyże. Do zabytków zaliczyć można również budownictwo wiejskie z XIX w. Zasłużonym sołtysem, zaangażowanym w życie społeczne wsi przez długie lata był Jan Grabarski, który był inicjatorem budowy wodociągu w osadzie. Na koniec grudnia 2017 r. mieszkało w Rosochatce 256 mieszkańców.

Strony w dziale: