Przejdź do treści

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Śliwicach

Na terenie Zakładu Usług Komunalnych w Śliwicach (ul. Czerska 2, 89-530 Śliwice tel. (52)3340065 ) działa tzw. "Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów". Placówka ta zajmuje się odbiorem przedmiotów wielkogabarytowych oraz substancji szczególnie szkodliwych i niebezpiecznych takich jak:

 • papier,
 • szkło,
 • metal,
 • odpady zielone,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady niebezpieczne i odpady wielogabarytowe,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • opony i gumy,
 • odpady z rozbiórek i budowlane,
 • baterie i akumulatory, żarówki i świetlówki,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia domowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Odpady do punktu należy dostarczyć samodzielnie!!!

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 - 14:00

Załączniki

Strony w dziale: