Przejdź do treści

Koperta Życia

Koperta życia – zadbaj o bezpieczeństwo swoje i bliskich (ratunek czeka w lodówce)

koperta życia sliwice nr alarmowy 112

 Często o ludzkim życiu decydują minuty. Ratownikom medycznym przybyłym na pomoc osobom starszym, samotnym brakuje informacji o stanie zdrowia chorego i przyjmowanych przez niego lekach. Dzięki przejrzystemu systemowi przechowywania dokumentacji medycznej udzielanie pomocy będzie szybsze, łatwiejsze, a co za tym idzie wzrośnie także szansa na efektywne działania ratujące życie i zdrowie chorego. Rada Gminy Śliwice w trosce o zdrowie seniorów, przyjęła uchwałą program „Koperta życia”.

„Koperta życia” jest to zestaw składający się z plastikowej koperty, karty informacyjnej (ankiety) która zawiera podstawowe informacje o stanie zdrowia, lekach, uczuleniach, naklejki samoprzylepnej na kopertę, oraz naklejki samoprzylepnej na lodówkę. „Koperta życia” wraz z wypełnioną kartą informacyjną powinna być przechowywana w lodówce w widocznym miejscu. Na drzwiach lodówki w widocznym miejscu, należy nakleić naklejkę informującą o udziale w programie „Koperta życia”.

Karta informacyjna może być wypełniona i podpisana przez osobę zainteresowaną lub lekarza, który w obu przypadkach potwierdza informacje o stanie zdrowia pacjenta swoim podpisem i pieczątką na podstawie danych zawartych w kartotece medycznej. Tylko tak wypełniona karta informacyjna będzie wiarygodnym źródłem informacji dla ratowników medycznych, lekarzy lub pracowników innych służb ratunkowych. Karta informacyjna powinna być aktualizowana nie rzadziej niż raz w roku lub niezwłocznie po każdej zmianie sytuacji zdrowotnej uczestnika programu. Realizator programu nie bierze odpowiedzialności za nieaktualne dane zawarte w karcie informacyjnej, które mogą uniemożliwić postawienie prawidłowej diagnozy oraz zastosowanie leczenia wobec pacjenta.

Miejscem odbioru pakietu „Koperta życia” jest Urząd Gminy Śliwice, ul. ks. dr. St. Sychowskiego 30, pokój nr 11. Osoby samotne, które mają trudności w poruszaniu się mogą zgłosić telefonicznie do Urzędu Gminy Śliwice – (52) 3340710 chęć przystąpienia do programu i nabycia pakietu „ Koperta życia”. W takim przypadku wniosek do wypełnienia oraz pakiet zostanie dostarczony przez pracowników Urzędu Gminy.

Osoby, które nie ukończyły 65 roku życia mogą indywidualnie zakupić pakiet na stronie internetowej http://www.kopertazycia.pl/    i wypełnić kartę informacyjną oraz przechowywać ją na zasadach określonych w niniejszym programie.

Uchwała Nr XXXIII/271/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu „Koperta życia”

 

 

Strony w dziale: