Przejdź do treści

Okoniny Nadjeziorne

Okoniny były wsią szlachecką, położoną w powiecie świeckim. Zalążkiem osady było urokliwe pustkowie, zagospodarowane na początku XVI w. W 1765 r. właścicielem wsi był Jędrzej Zabłocki, który oprócz uprawy ziemi trudnił się hodowlą owiec. 8.04.1780 r. folwark w Okoninach nabył Kazimierz Ignacy Kospoth Pawłowski. W II Polowie XIX w. dobra zostały zostały rozparcelowane pomiędzy chłopów osadników. W okresie międzywojennym życie społeczne we wsi skupiało się przy tutejszej szkole, dzięki zaangażowaniu miejscowego nauczyciela Jana Glazy. W 1939 r. w obozie w Radzimiu został zamordowany zdun Karol Trzos, zaś w Rudzkim Moście został stracony nauczyciel Adam Cyra. Ewenementem w tej wsi jest powstała po II wojnie światowej kapliczka-pomnik Niepokalanego Serca N.M.P. Pomysł budowy wyszedł od Antoniny i Jakuba Nowackich, na których ziemi stanęła kapliczka. Niedaleko dalej stanął zbudowany z inicjatywy ks. Erharda Staniszewskiego kościół filialny pw. św. Alberta Chmielowskiego. Nad Jeziorem Okonińskim w latach 70. XX w. powstały zakładowe ośrodki wczasowe. W osadzie znakomicie od kilkunastu lat rozwija się przemysł drzewny. W skład sołectwa Okoniny Nadjeziorne wchodzi również Leśnictwo Wypalanka. Sołectwo na dzień 31.12.2017 r. było zamieszkane przez 250 osób

Strony w dziale: