Daniel Kożuch z kartonikiem dofinansowania

Z pozyskanych środków zostanie wybudowana droga gminna nr 010207C (ulica Wybudowania w Śliwicach) poprzez wykonanie nawierzchni utwardzonej, budowę zjazdów oraz uporządkowaniu stałej organizacji ruchu.

podpisanie umowy

12 lipca została podpisana umowa o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. „Budowa ulicy Borowiackiej, Łowieckiej i Grzybowej”. Wsparcie finansowe wynosi blisko 2,5 mln zł.

dotacja dla gminy Śliwice plansza
Wspaniałe wieści! Ogromne dofinansowanie dla Gminy Śliwice o wartości blisko 11 mln złotych z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – II edycja!

otwarcie dworca 60 plus

Dnia 25 marca br. nastąpiło uroczyste otwarcie „Stacji 60+” w zrewitalizowanym obiekcie. W wydarzeniu wzięli udział m. in. Wójt Gminy Śliwice Daniel Kożuch, Radni Rady Gminy Śliwice, prezes Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie” Magdalena Kurpinowicz, dyrektor GOK Śliwice Paulina Megger-Kawczyńska, właściciel firmy wykonawczej „ZOJAX” Jan Wildman, przedstawiciel PKP Mirosław Lewandowski oraz projektant Łukasz Janicki.

wójt z podpisaną umową

Wójt Gminy Śliwice Daniel Kożuch podpisał umowę na realizację zadania pn. "Przebudowa budynku OSP w Śliwicach". Wartość całkowita zadania wynosi ponad 700 tys. zł. Zadanie jest dofinansowane w kwocie 370 800,00  zł ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Budynek przejdzie gruntowną przebudowę.

wójt gminy z podpisaną umową

Dnia 1 marca 2022 roku Daniel Kożuch Wójt Gminy Śliwice podpisał umowę na realizację zadania pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Śliwice" z firmą Instalcompact Sp. z o. o. z Tarnowa Podgórnego. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 690 000,00 zł.

wójt podpisuje umowę

Dnia 10 lutego 2022 roku Daniel Kożuch Wójt Gminy Śliwice podpisał umowy na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.