wojt podczas podpisania umowy

17 lutego Wójt Gminy Śliwice podpisał umowy na wybudowanie dróg ze środków pochodzących z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.Wykonawcą robót jest : Pozorski Spółka Cywilna Andrzej Pozorski, Piotr Pozorski ze Złotowa

Część I - budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Śliwice łącząca ulicę Dworcową z ulicą Starogardzką wraz z instalacją oświetlenia drogowego


Wartość: ponad 1 mln złotych, dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - ponad 980 tys zł

Na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową do remizy OSP w kierunku ul. Starogardzkiej powstanie nowa ulica o nawierzchni asfaltowej wraz z oświetleniem drogowym.  

Część II - budowa dróg w miejscowości Brzozowe Błota Etap I

Wartość: blisko 1,3 mln zł, dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -ponad 1,2 mln zł
Nowa nawierzchnia asfaltowa zostanie wybudowania od skrzyżowania z drogą gminną Lińsk - Zarośle wzdłuż torów kolejowych wraz z łącznikiem do drogi gminnej biegnącej przez Brzozowe Błota.

Część III – budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lińsk na działce o nr. ewidencyjnym 517, 462/3

Wartość: blisko 500 tys zł, dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -ponad 450 tys zł.
Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lińsk na działce o nr. ew. 519, 462/3 o długości ponad 500m.

Część IV - budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lińsk na działce o nr. ewidencyjnym 244/2 oraz budowa drogi publicznej w miejscowości Lińsk od km 0+655 do km 0+792,33

Wartość:  niecałe 800 tys zł, dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -ponad 720 tys zł.
Od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1016C relacji Lińsk – Okoniny Nadjeziorne w kierunku torów kolejowych powstanie nawierzchnia o długości ponad 700 m i szerokości 4 m.