podpisanie umowy na budowę świetlicy w miejscowości Główka

Wójt Gminy Śliwice Daniel Kożuch podpisał umowę z Fabianem Kropidłowskim Przedsiębiorstwo Wielobranżowe na budowę świetlicy w m. Główka wraz z zagospodarowaniem terenu. Wartość inwestycji wynosi ponad 860 tys. zł, z czego Gmina Śliwice pozyskała dofinansowanie w wysokości ponad 740 tys. zł ze środków pochodzących z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.


Zakres inwestycji obejmuje budowę budynku o powierzchni zabudowy 122 m2 wraz z zadaszonym tarasem 32 m2, utwardzeniem terenu o nawierzchni z kostki betonowej oraz instalacją fotowoltaiczną o mocy ponad 6 kW.