Przekazanie umowy na przebudowę świetlicy w Sołectwie Brzeźno

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZOJAX s.c. ze Zblewa wykonana modernizację świetlicy w Brzeźnie. Wójt Gminy Śliwice Daniel Kożuch podpisał umowę z wykonawcą na kwotę ponad 470 tys. zł.

Gmina Śliwice pozyskała dofinansowanie na to zadanie w wysokości ponad 400 tys. zł ze środków pochodzących z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach inwestycji "Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Śliwice".

 

Zakres inwestycji obejmuje: wymianę stolarki drzwiowej i okiennej z PCV, docieplenie ścian, przebudowę dachu wraz z ociepleniem oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku