Przekazanie umowy na budowę świetlicy na terenmi placu Sołectwa Laski

Wójt Gminy Śliwice Daniel Kożuch podpisał umowę z Grzegorzem Urbańskim Usługi Remontowo Budowlane URBUD ze Smętowa Granicznego na budowę świetlicy w m. Laski wraz z zagospodarowaniem terenu.


Wartość inwestycji wynosi niecałe 900 tys. zł, z czego Gmina Śliwice pozyskała dofinansowanie w wysokości ponad 770 tys. zł ze środków pochodzących z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Zakres inwestycji obejmuje budowę budynku o powierzchni zabudowy 122 m2 wraz z zadaszonym tarasem 32 m2, utwardzeniem terenu o nawierzchni z kostki betonowej oraz instalacją fotowoltaiczną o mocy ponad 6 kW.