Przekazanie umowy na przebudowę świetlicy w Sołectwie Byłyczek

Wójt Gminy Śliwice Daniel Kożuch podpisał umowę z Grzegorzem Urbańskim Usługi Remontowo Budowlane URBUD ze Smętowa Granicznego na modernizację świetlicy w Byłyczku.


Wartość inwestycji wynosi niecałe 300 tys. zł, z czego Gmina Śliwice pozyskała dofinansowanie w wysokości ponad 250 tys. zł ze środków pochodzących z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Zakres inwestycji obejmuje wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, docieplenie ścian, przebudowę pomieszczeń wraz z instalacjami oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku.