Daniel Kożuch z kartonikiem dofinansowania

Z pozyskanych środków zostanie wybudowana droga gminna nr 010207C (ulica Wybudowania w Śliwicach) poprzez wykonanie nawierzchni utwardzonej, budowę zjazdów oraz uporządkowaniu stałej organizacji ruchu.

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców oraz umożliwi dostosowanie infrastruktury drogowej do istniejących i przyszłych potrzeb mieszkańców gminy, w której funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa rolne. Ponadto wpłynie na wyrównanie dysproporcji warunków życia mieszkańców oraz na równomierny rozwój społeczno-gospodarczy gminy. Uzyskane dofinansowanie wynosi 1.999.999,00, co stanowi 98% wartości zadania.