podpisanie umowy

13 lipca została podpisana umowa o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. „Budowa ulicy Borowiackiej, Łowieckiej i Grzybowej”. Wsparcie finansowe wynosi blisko 2,5 mln zł.

 

Do 31 sierpnia 2023 roku na ulicy Borowiackiej, Łowieckiej i Grzybowej w Śliwicach zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej o długości ponad 1 km.
Opracowanie obejmuje budowę zjazdów indywidualnych oraz skrzyżowań przyległych do niniejszej drogi w takiej samej technologii jak ciąg główny.