dotacja dla gminy Śliwice plansza
Wspaniałe wieści! Ogromne dofinansowanie dla Gminy Śliwice o wartości blisko 11 mln złotych z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – II edycja!

Program Inwestycji Strategicznych to dofinansowanie na:

 • Rozbudowa i przebudowa budynku urzędu gminy;
 • Rozbudowa i przebudowa remiz strażackich w Śliwiczkach, Lubocieniu i Kręgu;
 • Budowa parkingu oraz zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury
  w Śliwicach;
 • Budowa dróg w miejscowości Śliwice, Brzozowe Błota oraz Lińsk.

W spotkaniu brali udział :

 • Łukasz Schreiber - Członek Rady Ministrów,
 • Radosław Kempinski - Wicewojewoda Kujawsko - Pomorski,
 • Jerzy Kowalik Doradca Wojewody Kujawsko- Pomorskiego,
 • Radni Gminy Śliwice,
 • Sołtysi z terenu naszej gminy,
 • przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej - OSP Śliwiczki, OSP Krąg, OSP Lubocień

Dzięki temu wsparciu będziemy mogli zrealizować kolejne tak potrzebne naszym Mieszkańcom przedsięwzięcia.

 

grupowe zdjecie z strazakami
dotacja dla gminy Śliwice
Przemowa Ministra
przemowa wójta
Sołtysi i radni
sołtysi, radni i strażacy
wręczenie kwiatów
wystapienie Wojewody
wystapienie Wójta