otwarcie dworca 60 plus

Dnia 25 marca br. nastąpiło uroczyste otwarcie „Stacji 60+” w zrewitalizowanym obiekcie. W wydarzeniu wzięli udział m. in. Wójt Gminy Śliwice Daniel Kożuch, Radni Rady Gminy Śliwice, prezes Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie” Magdalena Kurpinowicz, dyrektor GOK Śliwice Paulina Megger-Kawczyńska, właściciel firmy wykonawczej „ZOJAX” Jan Wildman, przedstawiciel PKP Mirosław Lewandowski oraz projektant Łukasz Janicki.

Budynek został poświęcony przez ks. proboszcza Andrzeja Kossa.

 

Rewitalizacja budynku byłego dworca kolejowego odbyła się w ramach Poddziałania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość tej inwestycji wyniosła prawie 1,5 mln zł, z czego 1,2 mln zł stanowiło dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Budynek przebył generalny remont – m. in. wymieniono pokrycie dachowe, stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono system ogrzewania, wszystkie instalacje, wyposażono wnętrze oraz zadbano o zieleń w otoczeniu i nowy parking. W budynku powstała nowa sala edukacyjna z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, sala gimnastyczna i strefa wypoczynku ze sprzętem do projekcji.

Seniorzy licznie przybyli na drzwi otwarte „Stacji 60+”, z uznaniem mówili o tym, jak niszczejący pustostan został przez gminę przekształcony w nowoczesne i funkcjonalne miejsce spotkań. Budynek odzyskał dawny blask również z zewnątrz.

Niebawem w nowopowstałym Centrum Rozwoju Społecznego gminy Śliwice realizowane będą aż 4 projekty dla seniorów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Dekel do borowiackiej grapy” Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”. Projekty są częścią określonego w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Śliwice na lata 2017-2023 „Programu ograniczania i zapobiegania wkluczeniom społecznym ludności starszej” w ramach przedsięwzięcia „Aktywna jesień życia”.

Nabór do projektów potrwa od 15 do 22 kwietnia. Udział wziąć mogą osoby powyżej 60 roku życia z terenu naszej gminy. Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu od maja do końca października br.  

Stowarzyszanie na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Śliwice „Atrakcyjna Gmina” będzie realizowało projekty: „Stacja 60+ – Aktywna jesień życia” oraz „Grunt to zdrowie – Aktywna jesień życia”. Towarzystwo Miłośników Ziemi Śliwickiej „Knieja” zrealizuje projekty: „Kreatywni seniorzy – Aktywna jesień życia” oraz „Młodzi duchem – Aktywna jesień życia”. W ramach projektów zorganizowane zostaną m.in. wyjazdy do: instytucji kultury, wiosek tematycznych, na kręgielnię; warsztaty rękodzielnicze, zdrowego odżywiania, zajęcia sportowe, warsztaty z aktywizacji intelektualnej oraz masaże. 

Po szczegółowe informacje zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach lub tel. 579 470 156.

 

budynek dworca w Śliwicach
budynek dworca w Śliwicach
budynek dworca w Śliwicach
pomieszczenie dworca
wystawa fotografii
wystawa fotografii
pomeszczenie dworca
delegacja na otwarciu dworca
delegacja na otwarciu dworca
wójt na tle dworca
ksiądz na tle dworca
wójt z księdzem
delegacja osób
delegacja osób
osoba ogląda zdjęcia
osoby siedzą przy stole
wójt  przemawia
osoby siedzą przy stole
osoby siedzące przy stole
osoby siedzące przy stole
osoby siedzące przy stole
osoby siedzące przy stole
osoby siedzące przy stole
osoby siedzące przy stole
osoby siedzące przy stole
osoby siedzące przy stole
osoby siedzące przy stole