wójt z podpisaną umową

Wójt Gminy Śliwice Daniel Kożuch podpisał umowę na realizację zadania pn. "Przebudowa budynku OSP w Śliwicach". Wartość całkowita zadania wynosi ponad 700 tys. zł. Zadanie jest dofinansowane w kwocie 370 800,00  zł ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Budynek przejdzie gruntowną przebudowę.

W wyniku przebudowy zostanie m. in.  wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, zainstalowana wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazu płynnego z podziemnym zbiornikiem na gaz oraz zostanie wykonane ocieplenie budynku. Planowany termin zakończenia inwestycji to początek września. Wykonawcą robót jest firma Usługi Remontowo - Budowlane URBUD z Smętowa Granicznego.

 

straz modernizacja d