widok ulicy Pocztowej w Śliwicach

Zakończyły się roboty drogowe związane z remontem ulicy Pocztowej oraz Leśnej w Śliwicach o łącznej długości 436 m. W ramach remontu została wykonana nowa nawierzchnia, wykonano nowy chodnik, wyremontowano istniejącą kanalizację deszczową. Wiosną zostaną zagospodarowane tereny zielone przy ulicy. 

Wartość zadania wynosi ponad  771  tysięcy złotych. Zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Gmina Śliwice otrzymała dofinansowanie w kwocie 385 875 zł ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

widok budynków przy ulicy Pocztowej
widok ulicy Pocztowej
widok ulicy Leśnej
widok chodnika przy ulicy Pocztowej
parking przy ulicy Pocztowej
tablica informacyjna o dofinansowaniu remontu ulic