osoby na stojące na drodze

Zakończyły się roboty drogowe związane z "Remontem dróg gminnych nr 010217C Lińsk-Lisiny, 010212C Śliwice-Lińsk, 010215C Laski-Lisiny".

 

Mieszkańcy mogą korzystać z nowej nawierzchni z masy mineralno- asfaltowej na odcinku o długości blisko 2,5 km.

Wartość zadania wynosi ponad 880 tysięcy złotych. Zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Gmina Śliwice otrzymała dofinansowanie w kwocie ponad 440 tys zł ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.

tablica informacyjna linsk lisiny drogatablica informacyjna linsk lisiny droga1