Wójt Daniel Kożuch z innymi osobami podczas obioru drogi gminnej Lińsk-Rosochatka PKP

Zakończyły się roboty drogowe związane z Przebudową drogi wewnętrznej Lińsk – Stacja PKP Rosochatka. Mieszkańcy mogą korzystać z drogi asfaltowej o długości blisko 2 km.


Zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Gmina Śliwice otrzymała dofinansowanie w kwocie ponad 560 tys zł ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

 

Wójt Gminy Śliwice podczas odbioru drogi gminnej Lińsk-Rosochatka
Wójt Gminy Śliwice podczas odbioru drogi gminnej Lińsk-Rosochatka osobami towarzyszącymi
Wójt Gminy Śliwice podczas odbioru drogi gminnej Lińsk-Rosochatka osobami towarzyszącymi - zdjęcie zbiorowe
tablica informacyjna o dofinansowaniu drogi gminnej
fragment drogi gminnej Lińsk -Rosochatka PKP
fragment drogi gminnej Lińsk -Rosochatka PKP część 2
fragment drogi gminnej Lińsk -Rosochatka PKP część 3
fragment drogi gminnej Lińsk -Rosochatka PKP część 4
fragment drogi gminnej Lińsk -Rosochatka PKP część 5
fragment drogi gminnej Lińsk -Rosochatka PKP część 6