droga w miejscowości Lisiny

5 sierpnia Wójt Gminy Śliwice Daniel Kożuch podpisał umowę o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn. "Remont dróg gminnych nr 010217C Lińsk-Lisiny, 010212C Śliwice-Lińsk, 010215C Laski-Lisiny".

Droga o długości ponad 2,5 km zostanie wyremontowana. W wyniku realizacji zadania zostanie ułożona nowa warstwa nawierzchni z masy mineralno- asfaltowej wraz z ze zjazdami i poboczami. Wartość zadania wynosi ponad 800 tysięcy złotych, w tym dofinansowanie ponad 440 tys. Zadanie jest dofinansowane w 50 % ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia.