podpisanie umowy na budowę świetlicy w miejscowości Główka

Wójt Gminy Śliwice Daniel Kożuch podpisał umowę z Fabianem Kropidłowskim Przedsiębiorstwo Wielobranżowe na budowę świetlicy w m. Główka wraz z zagospodarowaniem terenu. Wartość inwestycji wynosi ponad 860 tys. zł, z czego Gmina Śliwice pozyskała dofinansowanie w wysokości ponad 740 tys. zł ze środków pochodzących z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przekazanie umowy na przebudowę świetlicy w Sołectwie Brzeźno

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZOJAX s.c. ze Zblewa wykonana modernizację świetlicy w Brzeźnie. Wójt Gminy Śliwice Daniel Kożuch podpisał umowę z wykonawcą na kwotę ponad 470 tys. zł.

Przekazanie umowy na budowę świetlicy na terenmi placu Sołectwa Laski

Wójt Gminy Śliwice Daniel Kożuch podpisał umowę z Grzegorzem Urbańskim Usługi Remontowo Budowlane URBUD ze Smętowa Granicznego na budowę świetlicy w m. Laski wraz z zagospodarowaniem terenu.

Przekazanie umowy na przebudowę świetlicy w Sołectwie Byłyczek

Wójt Gminy Śliwice Daniel Kożuch podpisał umowę z Grzegorzem Urbańskim Usługi Remontowo Budowlane URBUD ze Smętowa Granicznego na modernizację świetlicy w Byłyczku.

Daniel Kożuch z kartonikiem dofinansowania

Z pozyskanych środków zostanie wybudowana droga gminna nr 010207C (ulica Wybudowania w Śliwicach) poprzez wykonanie nawierzchni utwardzonej, budowę zjazdów oraz uporządkowaniu stałej organizacji ruchu.

podpisanie umowy

13 lipca została podpisana umowa o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. „Budowa ulicy Borowiackiej, Łowieckiej i Grzybowej”. Wsparcie finansowe wynosi blisko 2,5 mln zł.

dotacja dla gminy Śliwice plansza
Wspaniałe wieści! Ogromne dofinansowanie dla Gminy Śliwice o wartości blisko 11 mln złotych z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – II edycja!