otwarcie dworca 60 plus

Dnia 25 marca br. nastąpiło uroczyste otwarcie „Stacji 60+” w zrewitalizowanym obiekcie. W wydarzeniu wzięli udział m. in. Wójt Gminy Śliwice Daniel Kożuch, Radni Rady Gminy Śliwice, prezes Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie” Magdalena Kurpinowicz, dyrektor GOK Śliwice Paulina Megger-Kawczyńska, właściciel firmy wykonawczej „ZOJAX” Jan Wildman, przedstawiciel PKP Mirosław Lewandowski oraz projektant Łukasz Janicki.

wójt z podpisaną umową

Wójt Gminy Śliwice Daniel Kożuch podpisał umowę na realizację zadania pn. "Przebudowa budynku OSP w Śliwicach". Wartość całkowita zadania wynosi ponad 700 tys. zł. Zadanie jest dofinansowane w kwocie 370 800,00  zł ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Budynek przejdzie gruntowną przebudowę.

wójt gminy z podpisaną umową

Dnia 1 marca 2022 roku Daniel Kożuch Wójt Gminy Śliwice podpisał umowę na realizację zadania pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Śliwice" z firmą Instalcompact Sp. z o. o. z Tarnowa Podgórnego. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 690 000,00 zł.

wójt podpisuje umowę

Dnia 10 lutego 2022 roku Daniel Kożuch Wójt Gminy Śliwice podpisał umowy na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

delegacja podczas otwarcie drogi w Śliwicach

W dniu 13.08.2021 r.  gminę Śliwice odwiedził Minister Pan Łukasz Schreiber–Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów,  Pan Jerzy Kowalik–Doradca Wojewody Kujawsko–Pomorskiego, którzy wspólnie z Wójtem Gminy Śliwice Panem Danielem Kożuch, Zastępcą Wójta–Panią Katarzyną Daszkiewicz, przedstawicielami Rady Gminy i Sołtysami otworzyli uroczyście drogę gminną nr 010252C Śliwice – Lińsk.

budynek przy drodze szutrowej

Wójt Gminy Śliwice podpisał umowę na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 010213C w miejscowości Łąski Piec o długości 337 m od 0+095 km do 0+432". Zadanie jest dofinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą robót jest Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski z Tucholi. Wartość zadania wynosi ponad 250 tysięcy złotych, w tym dofinansowanie ponad 120 tys. ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Wójt Daniel Kożuch odbiera symboliczne czeki

Dzisiaj, 23 grudnia br. Tomasz Latos Poseł na Sejm RP na ręce Daniela Kożucha Wójta Gminy Śliwice   przekazał dwa symboliczne czeki na kwotę ponad 4 mln zł. Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i dotyczy zadań: