Przejdź do treści

Niebieska Linia

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej

Wykonując uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 84/99 z dnia 10 maja 1999 r. w sprawie Programu Profilaktyki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Narodowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (obecna nazwa: Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej),  na który można dzwonić pod bezpłatny numer 800 154 030.

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej, obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom. Pod wskazanym wyżej, bezpłatnym numerem telefonu, dyżuruje prawnik i psycholog. Dzwonić  można każdego dnia, w godzinach od 17.00 do 21.00. Możliwe są spotkania osobiste - po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu. Pomoc można uzyskać także drogą mailową pod adresem niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl

Więcej informacji na stronie https://niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/11/o-nas

Strony w dziale: