Przedstawiamy aktualny wykaz numerów telefonów stacjonarnych i telefonów komórkowych w Urzędzie Gminy Śliwice oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Śliwicach.

 

Urząd Gminy w Sliwicach

Telefon stacjonarny/ komórka Stanowisko
52 3340711 Sekretariat  
604 247 937 Wójt
52 3340730, 531 490 115  Sekretarz Gminy
52 3340714, 531 490 100  Skarbnik Gminy 
52 3340713, 531 490 108  Podatki - wymiar,deklaracje na odpady 
52 3340713, 531 490 101  Podatki i opłaty lokalne -pobór 
52 3340733, 531 490 104  Rolnictwo, ochrona środowiska   
52 3340715, 531 490 118  Gospodarka komunalna, planowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa i zarządzanie drogami 
52 3340716; 531 490 111  Obsługa Rady Gminy, sprawy osobowe, ewidencja działalność gospodarczej 
52 3340718, 531 490 109  Księgowość - płace 
52 3340719, 531 498 856  Obrona cywilna, sprawy wojskowe, nadzór nad strażakami  
52 3340722, 531 490 107 Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności 
52 3340723, 531 490 114  Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności  
52 3340734, 531 490 112 Oświata 
52 3340735, 531 490 106  Inwestycje, pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych 
52 3340732, 531 490 110  Inwestycje 
52 3340717, 531 490 095  Informatyk 
52 3340711, 531 490 099  Kultura i sport 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach 

Telefon stacjonarny/komórka Stanowisko
52 33-40-727, 531-490-091  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
52 33-40-726, 531-490-097  Główny księgowy  
52 33-40-721, 531-490-092  Specjalista pracy socjalnej 
52 33-40-721, 531-490-096  Pracownik socjalny  
52 33-40-729, 531-490-098   Pracownik socjalny  
52 33-40-720, 531-490-093   Świadczenia wychowawcze  
52 33-40-728, 531-490-094   Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny  
880-320-385  Asystent rodziny