Numeracja telefoniczna

Numer

Biuro

52 3340710

URZĄD GMINY

52 3340711

SEKRETARIAT

52 3340713

PODATKI

52 3340714

SKARBNIK GMINY

52 3340715

GRUNTY, MIENIE KOMUNALNE

52 3340716

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

52 3340717

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

52 3340718

KSIĘGOWOŚĆ — PŁACE

52 3340719

OBRONA CYWILNA / ARCHIWUM

52 3340720

GOPS* ŚWIADCZENIA RODZINNE

52 3340721

GOPS* POMOC SPOŁECZNA

52 3340722

URZĄD STANU CYWILNEGO

52 3340723

URZĄD STANU CYWILNEGO

52 3340725

FAX

52 3340726

GOPS* KSIĘGOWOŚĆ

52 3340727

GOPS* KIEROWNIK

52 3340728

GOPS* ŚWIADCZENIA RODZINNE / GOPS FAX

52 3340729

GOPS* ŚWIADCZENIA RODZINNE

52 3340730

SEKRETARZ GMINY

52 3340732

INWESTYCJE

52 3340733

OCHRONA ŚRODOWISKA

52 3340734

OŚWIATA

52 3340735

INWESTYCJE

52 3340736

KSIĘGOWOŚĆ - BUDŻET

52 3340737

KSIĘGOWOŚĆ - BUDŻET

* GOPS - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej