Przypominamy, iż Gmina Śliwice podpisała umowę z wykonawcą rekultywacji składowiska odpadów. Firma ma czas do 31 października 2015 r. na wykonanie tego zadania.

Całkowite dofinansowanie projektu wynosi 95% - 283.945,50 zł w tym 85% z UE, natomiast 10% stanowi dotacja z WFOŚiGW w Toruniu. Wkład Gminy Śliwice wynosi 5% - 14.994,50 zł.

Gmina Śliwice podpisała umowę z wykonawcą rekultywacji składowiska odpadów Przedsiębiorstwem Ekologicznym Budeko z Dopiewa. Oferta najkorzystniejsza opiewa na kwotę 298.890,00 złotych