tablica informacyjna o rozbudowie GOK

Zakończyły się prace związane z realizacją operacji pn. "Rozbudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach wraz z instalacjami". Wartość całkowita zadania wyniosła ponad 1 100 tys. zł.

widok ulicy Pocztowej w Śliwicach

Zakończyły się roboty drogowe związane z remontem ulicy Pocztowej oraz Leśnej w Śliwicach o łącznej długości 436 m. W ramach remontu została wykonana nowa nawierzchnia, wykonano nowy chodnik, wyremontowano istniejącą kanalizację deszczową. Wiosną zostaną zagospodarowane tereny zielone przy ulicy. 

osoby na stojące na drodze

Zakończyły się roboty drogowe związane z "Remontem dróg gminnych nr 010217C Lińsk-Lisiny, 010212C Śliwice-Lińsk, 010215C Laski-Lisiny".

fundusz dróg samorządowych

Zastępca Wójta Gminy Śliwice Katarzyna Daszkiewicz podpisała umowę na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lińsk". Zadanie jest dofinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą robót jest Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski z Tucholi.

fundusz dróg samorządowych

Zastępca Wójta Gminy Śliwice Katarzyna Daszkiewicz podpisała umowę na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 010252C Śliwice - Lińsk Etap I". Zadanie jest dofinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą robót jest firma: Usługi Ogólnobudowlane Marbruk Marcin Kwiatkowski, Charzykowy.

Zastępca Wójta z podpisaną umową

Zastępca Wójta Gminy Śliwce Pani Katarzyna Daszkiewicz podpisała umowę na realizację zadania pn. "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Śliwice w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Śliwice”. Zakres obejmuje zainstalowanie 49 instalacji fotowoltaicznych. Wykonawcą jest Firma Handlowa Eltom Tomasz Chimerek z o.o. z Chojnic.