Wójt Gminy Śliwice podpisał umowę na wykonanie "Przebudowy dróg gminnych ul. Dworcowej i odcinka ul. Leśnej".Wykonawcą zadania jest Zakład Sprzętowo – Transportowy Czesław Pawłowski z Tucholi. Do końca października na ul. Dworcowej i cz. ul. Leśnej powstanie droga asfaltowa. Wartość zadania wynosi ponad 1,2 mln złotych, z czego 50% stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych .

Wójt Gminy Śliwice podpisał umowę o przyznanie pomocy dla operacji "Przebudowa drogi gminnej Rosochatka - Okoniny Etap II"
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby które ukończyły 25 rok  życia na bezpłatne szkolenia w ramach programu e-aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego. Już w następny czwartek i piątek (14-15 marzec) godz. 15:00 Mój biznes w sieci. Natomiast w poniedziałek i wtorek (18-19 marzec) godz. 15:00 Tworzę własną stronę internetową blog. (szkolenie Odwołane) Szkolenia odbywają się na Sali posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice. Każdy uczestnik ma do swojej dyspozycji urządzenie na którym może praktycznie przećwiczyć zdobytą wiedzę.  Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rejestrowania się na szkolenia pod adresem: https://fwzr.pl/rezerwacje/ (Gmina > Śliwice > Szkolenie > Mój biznes w sieci(14.03), Tworzę własną stronę interntową (blog) (18.03). Do udziału w szkoleniach nie jest wymagana biegła znajomość obsługi komputera.

Wójt Gminy Śliwice podpisał umowę o dofinansowanie projektu "Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej na ul. Łowieckiej, Grzybowej i Borowiackiej" nr RPKP.04.03.00-00-04-0019/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4.

Fundacja GlobalECO zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania w wysokości nawet 90%.

Dziś w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy Pan Wójt Daniel Kożuch, wraz z Panią Skarbnik Haliną Sonik, podpisali umowę na dofinansowanie z budżetu państwa zadań modernizujących budynki szkół podstawowych w naszej gminie.