Wójt Gminy Śliwice podpisał umowę na wykonanie „Przebudowy drogi gminnej Rosochatka – Okoniny Etap II” i przekazał plac budowy. Wykonawcą zadania jest firm Usługi Ogólnobudowlane Marbruk Marcin Kwiatkowski. Do grudnia 2019 powstanie ponad 4 km drogi asfaltowej.

Wójt Gminy Śliwice Daniel Kożuch wraz z Prezesem Gminnego Zarządu OSP Zygmuntem Andrearczykiem odebrali z rąk Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza i Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Janusza Halaka promesę na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Śliwice. Środki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego pochodzą z następujących źródeł:

Wójt Gminy Śliwice odebrał z rąk Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza promesę na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Rosochatka - Okoniny Etap II". Środki te pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa, będącej w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wójt Gminy Śliwice odebrał z rąk Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza promesę na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej 010212C na odcinku Śliwice-Lińsk" (Wądoły, obecnie ul. Dębowa). Środki te pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa, będącej w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wójt Gminy Śliwice podpisał umowę na wykonanie „Budowy targowiska gminnego w Śliwicach”. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zojax S.C. Zofia i Jan Wildman
ze Zblewa. Zadanie jest dofinansowane w 63,63% środkami pochodzącymi z PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury
i powiązanej infrastruktury”.Wartość zadania wynosi blisko 1,4 mln zł, natomiast dofinansowanie ponad 755 tys. zł.

Wójt Gminy Śliwice podpisał umowę na wykonanie "Przebudowy drogi gminnej 010212C na odcinku Śliwice-Lińsk ". Wykonawcą zadania jest Zakład Sprzętowo – Transportowy Czesław Pawłowski z Tucholi. Do grudnia 2019 powstanie ponad 2 km drogi asfaltowej. Wartość zadania wynosi ponad 1,5 mln złotych, z czego 80% stanowi dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa.