budowa Gminnego Centrum Stomatologii Szkolnej w Śliwicach

Dzisiaj minister w KPRM Łukasz Schreiber przekazał nam zarządzenie Prezesa Rady Ministrów, którym przyznano Gminie Śliwice 800 000 zł na budowę Gminnego Centrum Stomatologii Szkolnej w Śliwicach dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. To pieniądze z rezerwy budżetowej, będącej w dyspozycji Premiera , o które zabiegaliśmy, by rozbudować śliwicką przychodnie. Budowa już trwa.

podpisanie umowy z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim Panem Mikołajem Bogdanowiczem

Wczoraj w Kujawsko – Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy podpisaliśmy dwie umowy z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim Panem Mikołajem Bogdanowiczem na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację dwóch zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Śliwice.

Wójt Gminy Śliwice podpisał umowę na wykonanie "Remontu drogi gminnej 010201C Krąg-Szlachta". Wykonawcą zadania jest firma Usługi Ogólnobudowlane Marbruk Marcin Kwiatkowski. Do końca października 2019 zostanie przeprowadzony remont drogi na niespełna 2 km długości. Wartość zadania wynosi niemal 900 tys. złotych, z czego 70% stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Wójt Gminy Śliwice podpisał umowę o dofinansowaniu zadania „Budowa Małej Infrastruktury Sportowej przy Szkole Podstawowej w Lińsku” w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej”.

Wójt Gminy Śliwice - Daniel Kożuch podpisał porozumienie z Prezesem Zarządu - Ireneusz Stachowiak o współpracy przy realizacji Programu Czyste powietrze. W związku z tym mieszkańcy Gminy Śliwice będą mogli składać wnioski w urzędzie, gdzie pracownik gminy pomoże poprawnie wypełnić wniosek.

Wójt Gminy Śliwice podpisał umowę o dofinansowaniu inwestycji "Przebudowa dróg gminnych ul. Dworcowej i odcinka ul. Leśnej".
Całkowita wartość zadania wynosi 1,28 mln, z czego 50 % stanowi dofinansowanie pochodzące ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Do końca roku powstanie 715 m nowej nawierzchni asfaltowej wraz z ścieżką pieszo-rowerową, skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych.