zastepca wójta gminy śliwice podczas podpisania umowy

Gmina Śliwice podpisała umowę na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Śliwicach Etap I". Zakres obejmuje wykonanie sieci wodociągowej na ul. Słonecznej i Pszennej. Wartość operacji wynosi pond 150 tys zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowo-Produkcyjne INSTAL Sp. z o.o. z Nieżychowic.

zdjęcie remontowanego chodnika

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się prace drogowe związane z remontem ulicy Pocztowej oraz odcinka ulicy Leśnej w Śliwicach. Wykonawcą jest firma Usługi Ogólnobudowlane „Marbruk” Marcin Kwiatkowski Charzykowy.

droga szutrowa obok tablica informacyjna o realizowanym projekcie

Gmina Śliwice zakończyła realizację projektu „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej na ul. Łowieckiej, Grzybowej i Borowiackiej” Nr RPKP.04.03.00-04-0019/18 zgodnie z umową nr WP-II-B.433.4.32.2018 z dnia 31.01.2019r.

Wójt Daniel Kożuch z innymi osobami podczas obioru drogi gminnej Lińsk-Rosochatka PKP

Zakończyły się roboty drogowe związane z Przebudową drogi wewnętrznej Lińsk – Stacja PKP Rosochatka. Mieszkańcy mogą korzystać z drogi asfaltowej o długości blisko 2 km.

droga w miejscowości Lisiny

5 sierpnia Wójt Gminy Śliwice Daniel Kożuch podpisał umowę o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn. "Remont dróg gminnych nr 010217C Lińsk-Lisiny, 010212C Śliwice-Lińsk, 010215C Laski-Lisiny".

Trwają roboty związane z przebudową drogi wewnętrznej Lińsk – Stacja PKP Rosochatka. Obecnie wykonywane są prace związane z układaniem pierwszej warstwy asfaltu.