osoby na stojące na drodze

Zakończyły się roboty drogowe związane z "Remontem dróg gminnych nr 010217C Lińsk-Lisiny, 010212C Śliwice-Lińsk, 010215C Laski-Lisiny".

fundusz dróg samorządowych

Zastępca Wójta Gminy Śliwice Katarzyna Daszkiewicz podpisała umowę na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lińsk". Zadanie jest dofinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą robót jest Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski z Tucholi.

fundusz dróg samorządowych

Zastępca Wójta Gminy Śliwice Katarzyna Daszkiewicz podpisała umowę na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 010252C Śliwice - Lińsk Etap I". Zadanie jest dofinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą robót jest firma: Usługi Ogólnobudowlane Marbruk Marcin Kwiatkowski, Charzykowy.

Zastępca Wójta z podpisaną umową

Zastępca Wójta Gminy Śliwce Pani Katarzyna Daszkiewicz podpisała umowę na realizację zadania pn. "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Śliwice w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Śliwice”. Zakres obejmuje zainstalowanie 49 instalacji fotowoltaicznych. Wykonawcą jest Firma Handlowa Eltom Tomasz Chimerek z o.o. z Chojnic.

zastepca wójta gminy śliwice podczas podpisania umowy

Gmina Śliwice podpisała umowę na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Śliwicach Etap I". Zakres obejmuje wykonanie sieci wodociągowej na ul. Słonecznej i Pszennej. Wartość operacji wynosi pond 150 tys zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowo-Produkcyjne INSTAL Sp. z o.o. z Nieżychowic.

zdjęcie remontowanego chodnika

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się prace drogowe związane z remontem ulicy Pocztowej oraz odcinka ulicy Leśnej w Śliwicach. Wykonawcą jest firma Usługi Ogólnobudowlane „Marbruk” Marcin Kwiatkowski Charzykowy.