Fundacja GlobalECO zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania w wysokości nawet 90%.

Dziś w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy Pan Wójt Daniel Kożuch, wraz z Panią Skarbnik Haliną Sonik, podpisali umowę na dofinansowanie z budżetu państwa zadań modernizujących budynki szkół podstawowych w naszej gminie.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia sfinansowanego w 80% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu nasadzono drzewa i krzewy na terenie Gminy Śliwice w następujących miejscowościach...

Wojewoda Kujawsko – Pomorski opublikował ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Lista została przekazana do zatwierdzenia przez Ministra Infrastruktury.

Pragniemy Państwa poinformować że Gmina Śliwice otrzymała dofinansowanie na realizację projektu grantowego „E-Aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego” o numerze: POPC.03.01.00-00-0073/18 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Na terenie wybudowanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbył piknik edukacyjny dla uczniów z III klasy gimnazjum i VIII klasy szkoły podstawowej w Śliwicach. Pracownicy obsługi i urzędu przedstawili zasady funkcjonowania obiektu.