Pragniemy Państwa poinformować że Gmina Śliwice otrzymała dofinansowanie na realizację projektu grantowego „E-Aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego” o numerze: POPC.03.01.00-00-0073/18 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Na terenie wybudowanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbył piknik edukacyjny dla uczniów z III klasy gimnazjum i VIII klasy szkoły podstawowej w Śliwicach. Pracownicy obsługi i urzędu przedstawili zasady funkcjonowania obiektu.

Gmina Śliwice zrealizowała projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Na terenie przy Zakładzie Usług Komunalnych został wybudowany punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych składający się z wiaty magazynowej na odpady,

12 września w Toruniu Wójt Gminy Śliwice podpisał z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę o przyznanie pomocy dla operacji pn. „Rozbudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach wraz z instalacjami”.

Trwają prace budowlane związane z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Czerskiej w Śliwicach. Zakres prac obejmuje: wiatę magazynową na odpady, ogrodzenie z bramami wjazdowymi, wagę najazdową, utwardzenie terenu, drogę wewnętrzna,

Gmina Śliwice otrzymała dotację w wysokości 44 100,54 zł ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

Dnia 28.06.2018r. została podpisana umowa w Toruniu pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości reprezentowanym przez Mikołaja Pawlaka a Gminą Śliwice na zakup w 2018 roku sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych jednostek OSP z terenu Gminy Śliwic i wyposażenie służące ratowania zdrowia i życia ludzkiego oraz udzielenie pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

emnhliebmbafabhc