remont drogi gminnej Krąg-Szlachta

Gmina Śliwice zakończyła realizację inwestycji polegającej na remoncie drogi gminnej nr 010201 C Krąg-Szlachta. Wartość zadania wynosi ponad 610 tys. złotych z czego ponad 440 tys. złotych stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

azbest

Gmina Śliwice zakończyła realizację I etapu przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Śliwice" na które otrzymała 100% dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu Priorytetowego AZBEST 2019-2020 na podstawie umowy dotacji nr DB19061/OP-zz.

nowe nasadzenia

Gmina Śliwice zakończyła realizację przedsięwzięcia pn. "Zadrzewienie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Śliwice" na które otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie umowy dotacji nr DB19061/OP-zz.

otwarcie targowiska gminnego w śliwicach

Inwestycja pn. „Budowa targowiska gminnego w Śliwicach” została zakończona. Dzisiaj targowisko zostało uroczyście otwarte i poświęcone przez ks. Mariusza Kryżę. Wartość zadania wynosi 1.386.935,27 zł, dofinansowanie 755.762,00 zł. Zadanie jest dofinansowane w 63,63% środkami pochodzącymi z PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”.

budowa Gminnego Centrum Stomatologii Szkolnej w Śliwicach

Dzisiaj minister w KPRM Łukasz Schreiber przekazał nam zarządzenie Prezesa Rady Ministrów, którym przyznano Gminie Śliwice 800 000 zł na budowę Gminnego Centrum Stomatologii Szkolnej w Śliwicach dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. To pieniądze z rezerwy budżetowej, będącej w dyspozycji Premiera , o które zabiegaliśmy, by rozbudować śliwicką przychodnie. Budowa już trwa.

podpisanie umowy z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim Panem Mikołajem Bogdanowiczem

Wczoraj w Kujawsko – Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy podpisaliśmy dwie umowy z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim Panem Mikołajem Bogdanowiczem na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację dwóch zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Śliwice.