poseł Latos z wójtem Kożuchem

Symboliczny czek na kwotę 400 tys. przekazał władzom gminy poseł Tomasz Latos. W uroczystym przekazaniu brali udział : Pan Daniel Kożuch – Wójt Gminy Śliwice, Pani Katarzyna Daszkiewicz – Zastępca Wójta, poseł Pan Tomasz Latos, Pan Jerzy Kowalik doradca Wojewody kujawsko - pomorskiego, Pan Karol Będkowski - kierownik ARiMR.

panele na dachu

W ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Śliwice" RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18 powstało u nas 46 instalacji fotowoltaicznych.

koparka przy wykopie

Zakres obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o dł. ponad 300 m oraz kanalizacyjnej o dł. ponad 300 m. Inwestycja zaczyna się na ul. Słonecznej, wyprowadzenie sieci na ul. Polną i Zielną, przejście przewiertem przez drogę powiatową i połączenie z sieciami na osiedlu mieszkaniowym po prawej stronie.

budynek przy drodze szutrowej

Wójt Gminy Śliwice podpisał umowę na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 010213C w miejscowości Łąski Piec o długości 337 m od 0+095 km do 0+432". Zadanie jest dofinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą robót jest Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski z Tucholi. Wartość zadania wynosi ponad 250 tysięcy złotych, w tym dofinansowanie ponad 120 tys. ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

tablica informacyjna o rozbudowie GOK

Zakończyły się prace związane z realizacją operacji pn. "Rozbudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach wraz z instalacjami". Wartość całkowita zadania wyniosła ponad 1 100 tys. zł.

widok ulicy Pocztowej w Śliwicach

Zakończyły się roboty drogowe związane z remontem ulicy Pocztowej oraz Leśnej w Śliwicach o łącznej długości 436 m. W ramach remontu została wykonana nowa nawierzchnia, wykonano nowy chodnik, wyremontowano istniejącą kanalizację deszczową. Wiosną zostaną zagospodarowane tereny zielone przy ulicy.