zdjęcie remontowanego chodnika

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się prace drogowe związane z remontem ulicy Pocztowej oraz odcinka ulicy Leśnej w Śliwicach. Wykonawcą jest firma Usługi Ogólnobudowlane „Marbruk” Marcin Kwiatkowski Charzykowy.

Wójt Daniel Kożuch z innymi osobami podczas obioru drogi gminnej Lińsk-Rosochatka PKP

Zakończyły się roboty drogowe związane z Przebudową drogi wewnętrznej Lińsk – Stacja PKP Rosochatka. Mieszkańcy mogą korzystać z drogi asfaltowej o długości blisko 2 km.

droga w miejscowości Lisiny

5 sierpnia Wójt Gminy Śliwice Daniel Kożuch podpisał umowę o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn. "Remont dróg gminnych nr 010217C Lińsk-Lisiny, 010212C Śliwice-Lińsk, 010215C Laski-Lisiny".

Trwają roboty związane z przebudową drogi wewnętrznej Lińsk – Stacja PKP Rosochatka. Obecnie wykonywane są prace związane z układaniem pierwszej warstwy asfaltu.