delegacja podczas otwarcie drogi w Śliwicach

W dniu 13.08.2021 r.  gminę Śliwice odwiedził Minister Pan Łukasz Schreiber–Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów,  Pan Jerzy Kowalik–Doradca Wojewody Kujawsko–Pomorskiego, którzy wspólnie z Wójtem Gminy Śliwice Panem Danielem Kożuch, Zastępcą Wójta–Panią Katarzyną Daszkiewicz, przedstawicielami Rady Gminy i Sołtysami otworzyli uroczyście drogę gminną nr 010252C Śliwice – Lińsk.

budynek przy drodze szutrowej

Wójt Gminy Śliwice podpisał umowę na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 010213C w miejscowości Łąski Piec o długości 337 m od 0+095 km do 0+432". Zadanie jest dofinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą robót jest Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski z Tucholi. Wartość zadania wynosi ponad 250 tysięcy złotych, w tym dofinansowanie ponad 120 tys. ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

widok ulicy Pocztowej w Śliwicach

Zakończyły się roboty drogowe związane z remontem ulicy Pocztowej oraz Leśnej w Śliwicach o łącznej długości 436 m. W ramach remontu została wykonana nowa nawierzchnia, wykonano nowy chodnik, wyremontowano istniejącą kanalizację deszczową. Wiosną zostaną zagospodarowane tereny zielone przy ulicy. 

osoby na stojące na drodze

Zakończyły się roboty drogowe związane z "Remontem dróg gminnych nr 010217C Lińsk-Lisiny, 010212C Śliwice-Lińsk, 010215C Laski-Lisiny".

fundusz dróg samorządowych

Zastępca Wójta Gminy Śliwice Katarzyna Daszkiewicz podpisała umowę na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lińsk". Zadanie jest dofinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą robót jest Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski z Tucholi.

fundusz dróg samorządowych

Zastępca Wójta Gminy Śliwice Katarzyna Daszkiewicz podpisała umowę na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 010252C Śliwice - Lińsk Etap I". Zadanie jest dofinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą robót jest firma: Usługi Ogólnobudowlane Marbruk Marcin Kwiatkowski, Charzykowy.