Trwają roboty związane z przebudową drogi wewnętrznej Lińsk – Stacja PKP Rosochatka. Obecnie wykonywane są prace związane z układaniem pierwszej warstwy asfaltu.