stojąca grupa osób

9 grudnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste otwarcie nowopowstałej infrastruktury drogowej oraz stacji uzdatniania wody w Śliwicach. Tego dnia gminę Śliwice odwiedził Minister Łukasz Schreiber - Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, który wspólnie z Wójtem Gminy Śliwice Panem Danielem Kożuchem uroczyście otworzyli nowopowstałe drogi oraz hydrofornię.

Symbolicznego poświęcenia jednej z dróg (na ulicy Sosnowej) oraz stacji uzdatniania wody dokonał Proboszcz Parafii ks. Andrzej Koss. Spotkanie było również okazją do przedstawienia aktualnych oraz planowanych inwestycji w naszej gminie.

Na otwarcie przybyli również mali kolędnicy z przedszkola "Borowiaczek", którzy umili gościom czas recytowaniem wierszy oraz wspólnym śpiewaniem kolęd.

Dzięki rekordowemu dofinansowaniu, które otrzymaliśmy w ramach „Polskiego Ładu” mieszkańcy mogą cieszyć się nowopowstałymi drogami na ulicy Sosnowej (2700 m), w Łobodzie (170 m), w Okoninach Nadjeziornych (2180 m), drogami wewnętrznymi w Łąskim Piecu (660 m) oraz drogą prowadzącą z Rosochatki do Zwierzyńca (2600 m). Każdą z dróg zaopatrzono w zjazdy do posesji mieszkańców oraz utwardzone pobocza. Ich wykonanie finalnie opiewało na kwotę łącznie 8 412 254,96 zł, z czego 7 151 701,57 zł stanowiło dofinansowanie. Wkład w budowę nowej infrastruktury drogowej miały również nadleśnictwa, które dzięki środkom rozdysponowanym przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych pochodzącym z Funduszu Leśnego wsparły finansowo tak ważną dla społeczności inwestycję. Nadleśnictwo Trzebciny w kwocie 204 tys. zł dofinansowało budowę drogi w Śliwicach na ulicy Sosnowej oraz w kwocie 70 tys. zł drogi w Łąskim Piecu. Nadleśnictwo Tuchola ofiarowało 100 tys. zł na budowę drogi w Okoninach Nadjeziornych, natomiast Nadleśnictwo Woziwoda dołożyło aż 275 tys. zł na budowę odcinka drogi z Rosochatki do Zwierzyńca.

Generalny remont przeszła również stacja uzdatniania wody w Śliwicach. Budynek został wyremontowany zarówno od środka jak i z zewnątrz. Zadanie objęło m. in. modernizację istniejącego budynku wraz z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi i wentylacyjną, budowę nowych instalacji wodociągowych wody surowej i uzdatnionej oraz montaż dwóch stalowych zbiorników retencyjnych wraz z ich fundamentami. Całkowity koszt zadania wyniósł blisko 5 mln złotych z czego niemal 3,7 mln złotych stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dzięki tej ogromnej inwestycji mieszkańcy mogą cieszyć się wodą doskonałej jakości.

 

wójt z ministrem
goście idący wzdłuż drogi
goście na otwarciu hydroforni
goście na poświęceniu drogi
kobiety siedzące przy stole
Ksiądz święci drogę
mężczyźni na otwarciu hydroforni
mężczyźni stojący na drodze
Minister Łukasz Schreiber
prezentacja na temat inwestycji
przedstawienie inwestycji gminnych
przemowa wojta Daniela Kożucha
przybyli goście (2)
przybyli goście (2)
przybyli goście (2)
słuchający goście
spotkanie w hydroforni
Święcenie drogi
święcenie hydroforni (2)
święcenie hydroforni
Święcenie stacji uzdatniania wody
wszyscy goście na poświęceniu drogi
zaproszeni goście
zaproszony Minister Łukasz Schreiber
Kolędnicy borowiaczek
Wspólne zdjęcie z kolędnikami