trzy osoby siedzące przy stole

Wójt Gminy Śliwice Daniel Kożuch podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ZOJAX s.c. ze Zblewa, zgodnie z którą na terenie przy boisku wielofunkcyjnym w Śliwiczkach powstanie siłownia plenerowa. Tworzyć ją będą następujące urządzenia: wioślarz + prasa nożna, orbitrek, wahadło + twister, biegacz, motylek oraz wyciskanie siedząc.

Nowa siłownia to nie tylko sprzęty do rozwijania tężyzny fizycznej, pojawią się także nowe ławeczki, kosze oraz stojak na rowery.  W ramach projektu przewiduje się również oświetlenie i utwardzenie terenu, nasadzenie zieleni oraz wykonanie systemu monitoringu wizyjnego.

 

Na tą inwestycję Gmina Śliwice otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 110 tys. zł. w ramach konkursu na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Wartość całkowita inwestycji wynosi ponad 170 tys. zł a jej celem jest stworzenie miejsca rekreacji i aktywności fizycznej oraz wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

podpisanie umowy