panele fotowoltaniczne

Wójt Gminy Śliwice Pan Daniel Kożuch podpisał umowę na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Śliwice . Instalacje fotowoltaiczne powstaną na budynku Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Usług Komunalnych, obiektach szkolnych, przedszkolu, remizie OSP w Śliwicach, Rosochatce i Lińsku oraz na terenie oczyszczalni ścieków i stacji wodociągowej.

W ramach projektu Gmina zamontuje 13 instalacji na 12 obiektach użyteczności publicznej oraz 29 instalacji na nieruchomościach mieszkańców, o łącznej mocy ponad 429 kW. Wykonawcą zadania jest firma HG Solutions Sp.z o.o. z Gdyni.

 

Projekt jest dofinansowany w 50% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt brutto inwestycji to blisko 1,5 mln zł.