poseł Latos z wójtem Kożuchem

Symboliczny czek na kwotę 400 tys. przekazał władzom gminy poseł Tomasz Latos. W uroczystym przekazaniu brali udział : Pan Daniel Kożuch – Wójt Gminy Śliwice, Pani Katarzyna Daszkiewicz – Zastępca Wójta, poseł Pan Tomasz Latos, Pan Jerzy Kowalik doradca Wojewody kujawsko - pomorskiego, Pan Karol Będkowski - kierownik ARiMR.

 

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku w celu utworzenia zespolonej obsługi mieszkańców. Projekt ma zapewnić integrację instytucji publicznych: Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Śliwicach.
Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Śliwicach I Etap” przyczyni się do poprawy warunków obsługi petentów Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Śliwicach. Planowane biuro obsługi będzie dostępne dla osób o szczególnych potrzebach oraz zapewni zachowanie standardów sanitarnych w czasie zagrożenia epidemicznego. W obiekcie zostanie zastosowane ekologiczne źródło ciepła i energia elektryczna z instalacji fotowoltaicznej. Środki są już na koncie gminy. Inwestycja ma rozpocząć się jeszcze w tym roku.

 

DSC_4758
DSC_4772
DSC_4774
DSC_4780